Fejlalarmer er ikke et sjældent fænomen herhjemme – ganske langt fra, faktisk. Klart størstedelen af alle de alarmer, der dagligt går i Danmark, er fejlalarmer. Der findes et utal af forskellige årsager til, at disse sættes i gang. Vi kigger nærmere på nogle af de mest hyppige af slagsen i dette indlæg.

Herunder ser du otte af Falcks officielle, gode råd om fejlalarmer. Længere nede kan du læse mere uddybende om de forskellige punkter.

 1. Undersøg og kontroller, om vinduer og døre er forsvarligt lukkede, inden alarmen slås til.
 2. Sluk altid for kaffemaskine og lignende køkkenmaskiner, hvis den eller er placeret i et rum med varmedetektor.
 3. Ved benyttelse af fjernbetjening bør du sørge for, at du har lukket døren forsvarligt bag dig, inden du slår alarmen til.
 4. En stor del af rumsensorerne i moderne alarmsystemer er udstyret med varmedetektorer. Vær derfor endvidere opmærksom på placeringen af diverse maskiner, anlæg osv., som skaber store temperaturudsving. Blandt disse uhensigtsmæssige udløsere kan blandt andre nævnes varmeblæsere og airconditionanlæg.
 5. Vær opmærksom på midlertidig oppyntning – f.eks. i forbindelse med højtider. Trækvind kan få julepynt og lignende til at aktivere din privatalarm.
 6. Kontroller, at kæledyr ikke har mulighed for at komme ind i rum, hvor der er placeret bevægelsessensorer. Nogle alarmsystemer er dog udstyret med sensorer, der tager højde for kæledyr i en vis størrelse.
 7. Sørg for, at hverken støv, spindelvæv eller andet skidt forstyrrer sensorerne.
 8. Gem altid nummeret på din central i din telefon eller et andet sikkert sted, hvor du har hurtig og nem adgang til den.

Nye brugere

Fejlalarmer

Der kan være mange årsager til fejlalarmer. Se de hyppigste herunder.

De fleste fejlalarmer herhjemme skyldes ukorrekt brug af alarmanlægget. Dette sker oftest i forbindelse med nyansatte, vikarer, ferieafløsere og lignende. Disse personer er som oftest ikke sat korrekt ind i betjeningen af anlægget, eller også er de slet ikke blevet introduceret dertil og mangler en kode.

Åbne døre og vinduer

En anden årsag kan være personale, som har lukkevagt, men glemmer at lukke vinduer og døre, når de skal lukke ned og forlade virksomheden. Når vinduer og døre ikke er lukket forsvarligt, sker der som regel et, at mellem til kraftige vindstød får dem til at springe op, hvorved alarmen går i gang.

Denne forglemmelse sker dog oftest i sommermånederne, når det er rigtig varmt. Ikke desto mindre er det altid en god idé, at personalet også er oplyst omkring denne foranstaltning uanset årstid.

Forlader bygningen for sent

I rigtig mange tilfælde udløses fejlalarmer, fordi personalet, som skal lukke og slukke, er for lang tid om at forlade bygningen, efter alarmen er sat til. Dermed overskrides tidsfristen for, hvornår alarmen aktiveres.

Sørg altid for, at have gjort alle ejendele og lignende parat, idet du tilkobler dit alarmsystem – på den måde mindsker du risikoen for forsinkelse, når du skal forlade bygningen.

Varmeudsving i rummet

Nogle rumsensorer er udstyret med avanceret varmedetektorer. Udover at reagere på bevægelse, reagerer disse sensorer også på mellem til kraftige varmeudsving.

Det er derfor optimalt at sørge for, at sensorerne ikke peger direkte mod vinduer, hvor den varme eftermiddagssol står direkte på. Lysspots, varmeblæsere og brændeovne er også typiske årsager til fejlalarmer ved anvendelse af varmesensorer.

Vær derfor altid opmærksom på, at du placere dine sensorer korrekt, hvis de er udstyret med varmesensorer. Køligere temperaturudsving kan også sætte alarmen i gang, hvorfor du også bør være opmærksom på airconditionanlæg og lignende.

Hvordan forebygger jeg fejlalarmer?

De fleste alarmselskaber og vagtcentraler anbefaler på det kraftigste, at man tager fejlalarmer meget alvorligt. Du skal for så vidt muligt undgå at udløse disse, da det kan skabe en effekt, som vi kender fra historien om Peter og Ulven.

Gentagne fejlalarmer fra den samme virksomhed har nemlig vist sig at kunne reducere vigtigheden, hvis en oprigtig alarm en dag udløses.

Du får nu derfor en række gode råd og tips, som kan benyttes til at reducere mængden og risiciene for fejlalarmeringer på din arbejdsplads.

 • Sørg for løbende at kontrollere, at diverse følere og detektorer ikke er påvirket af spindelvæv og andet skidt. Vær endvidere opmærksom på, om der står forskellige objekter i vejen for følerne og detektorerne. Der bør altid være relativt frit udsyn over de enkelte rum.
 • Hvis virksomheden har ophængt forskellige pyntegenstande i loftet, såsom uroer eller skilte, skal du altid sørge for, at disse er forsvarligt fæstnet med minimum to snore i stedet for én. Dette sikrer, at genstanden ikke roterer og dermed aktiverer alarmen.
 • Det kan være en stor fordel, hvis virksomheden vælger en hovedansvarlig, som kan stå for at sætte nye brugere og personale ind i alarmanlægget. Alt efter arbejdspladsens størrelse kan det tilmed være en god idé at have en afløser, som kan træde til i den hovedansvarliges fravær.