Biluheld - bilforsikring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At vælge den rigtige bilforsikring kan være et lige så svært valg, som at vælge bil. I denne artikel kommer vi ind på, hvordan du finder den rigtige bilforsikring, der dækker dine behov og ønsker.

Hvad koster en bilforsikring?

En bilforsikring er personlig, og prisen vil derfor afhænge af bl.a. din alder, hvor meget du kører, dine evner som bilist og bilens egenskaber som f.eks. bilens mærke, årgang, motorstørrelse og pris. Derfor er det vigtigt at forsikringsselskabet har de korrekte oplysninger om både bilens fører og bilen, før de kan give den rette pris.

Ud over din alder og hvor meget du kører, har førerens adresse også noget at skulle have sagt. Bor du f.eks. i København eller en forstad dertil, kommer bilforsikringen til at koste ca. 20 procent mere end hvis du bor i provinsen. Dette skyldes, at der er en større risiko for tyveri og hærværk.  

Hvad en bilforsikring koster, kan variere en del, da der er mange forskellige faktorer der spiller ind. Det afhænger bl.a. af hvad og hvor meget du ønsker at forsikringen skal dække. Derudover er der stor forskel på forsikringsselskabernes priser. Derfor kan det være en fordel, hvis du indhenter forskellige tilbud, så du på den måde kan danne dig et overblik over prisen og hvad de dækker.

Overordnet set bliver prisen på din bilforsikring udregnet ud fra de udgifter og risici, som forsikringsselskabet skal dække i tilfælde af en ulykke. Bilforsikringen bliver kort sagt dyrere, jo højere udgifterne og risiciene er.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvornår træder din forsikring i kraft?

Du er dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring fra den dag du har omregistreret bilen. Hvis du har valgt at tilkøbe andre dækninger til din bilforsikring, som f.eks. kasko, er du dækket fra den dag, du har accepteret forsikringstilbuddet.

Optjening af anciennitet

Ancienniteten bliver kun optjent hvis man ejer og har forsikring på en bil. Bilister der er erfarne betaler ofte mindre for deres bilforsikring end nye bilister. Det er forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvordan man optjener anciennitet. Derfor er det en god idé at undersøge dette, inden man køber en bilforsikring. Når man har optjent en høj anciennitet får man i nogle forsikringsselskaber statussen som elitebilist.

Hvornår bliver man elitebilist?

Den højeste status man kan få i sin bilforsikring, er statussen som elitebilist. Elitebilister er bilister der kører uden skader over en længere periode. Denne periode ligger typisk mellem 3 til 6 år. Når man er blevet elitebilist har man ofte en billigere bilforsikring end de uerfarne bilister. 

Du behøver dog ikke at have kørt skadefrit i samme forsikringsselskab, da det er din samlede periode der er gældende. Du kan derfor godt skifte forsikringsselskab uden at miste din anciennitet. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle bilforsikringer der bruger begrebet “elitebilist”. Fælles for alle forsikringsselskaberne er dog, at din anciennitet stiger år efter år.  

Som elitebilist er der en række økonomiske fordele at hente, da din gode kørsel og evne til at køre skadefrit bliver belønnet. Dette kan dog også variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Disse økonomiske fordele kan f.eks. være: 

  • at du har en lavere selvrisiko 
  • at du får flere dækninger på din bilforsikring
  • at din selvrisiko og præmie ikke stiger ved eventuelle skader
  • at din forsikringspræmie ikke stiger, hvis du får én skade eller to

Ændring i priserne

Du skal være opmærksom på at priserne på forsikringsmarkedet konstant forandre sig, samt at dine behov også kan være forandret. Hvis du f.eks. kører uden skader i en længere periode, vil du opleve, at forsikringsselskaberne er mere villige til at tilbyde dig en billigere bilforsikring. Derfor bør du ofte sammenligne priserne hos forsikringsselskaberne.

Hvad er en ansvarsforsikring?

I Danmark er det lovpligtigt at man som bilejer har en ansvarsforsikring. Denne forsikring dækker skader som du under kørslen måtte forvolde på andre personer og/eller genstande. Derudover dækker den dit erstatningsansvar for skader på passagerer i din bil. Ansvarsforsikringen dækker ikke skader på dig selv, samt din ægtefælles/samlevers ting, biler og anhængere. 

Minimumsdækningen på denne forsikring vil ofte være den samme. Derfor kan du med fordel sammenligne forskellige ansvarsforsikringer. Hvis du ikke kun vil sammenligne forsikringspriserne, kan du også kigge efter om selvrisikoen er høj eller lav. Jo lavere selvrisikoen er desto dyrere bliver bilforsikringen.

Hvad er en kaskoforsikring?

Udover ansvarsforsikringen kan det være en fordel at tilkøbe en kaskoforsikring. Kaskoforsikringen dækker enhver skade på det forsikrede køretøj, samt tyveri. 

Det er frivilligt om du vil have en kaskoforsikring på din bil – men har du lånt penge til at finansiere bilen, vil din bank dog normalt kræve, at du køber en kaskoforsikring. 

Der er nogle ting du skal være opmærksom på, hvis du vælger ikke at tilkøbe en kaskoforsikring. Du skal bl.a. selv dække udgifterne ved tyveri, brand, hærværk og de skader, som du selv laver på bilen. Yderligere skal du også selv betale for parkeringsskader, hvis du ikke ved, hvem der er skyld i skaden. 

Kaskoforsikringen dækker dog ikke:

  • Skader opstået på grund af rust, slitage, stenslag i lak, ridser o.l. 
  • Skader i mekaniske/elektriske dele, f.eks. motor, medmindre skaden er opstået ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri, hærværk eller under transport på/eller ved hjælp af et andet køretøj.
  • Skader lavet med vilje eller ved grov uagtsomhed
  • Skader, der sker fordi føreren var påvirket af spiritus, narkotika e.l. 
  • Skader, hvor føreren ikke har kørekort, medmindre det er dokumenteret, at den manglende kørefærdighed ikke er årsag til uheldet.

Tilkøb til kaskoforsikring

Hos de fleste forsikringsselskaber kan du tilkøbe forsikringsdækninger til din bilforsikring. Det kan f.eks. være tilvalg som vejhjælp, førerdækning, glasskadedækning mm. Hvis uheldet er ude, er det en god idé at have vejhjælp. Vejhjælp dækker nemlig fjernelse af din bil, og hvad der hører til. Førerdækning dækker dig som person, hvis du har været ude for et uheld. Hvis du som bilist kommer ud for et uheld, og ikke er dækket ordentligt, kan det komme til at koste dig mange penge. Derfor er det vigtigt at du vurderer, hvor godt dækket du ønsker at være.