Rigtig mange danskere er blevet ramt af årets første efterårsstorm og telefonen gløder hos de danske forsikringsselskaber. Her kan du finde ud af hvad der typisk dækkes af forsikringen ved stormskader.

Sådan dækker forsikringen efter storm

Ikke alle forsikringer dækker lige meget. Men i følge Forsikring og Pension er der nogle skader som forsikringsselskaberne er enige om at dække. De er:

Husforsikring

Din husforsikring vil dække de typiske skader der sker på dit hus som du ikke selv er herre over. Det kan f.eks. være store skader på tag og gavle, men også mindre skader f.eks. vinduer som går i stykker eller tagsten som løsner sig og blæser ned.

Derudover vil din husforsikring forsikring også dække skader på garager og skure, så længe de er opført på en støbt sokkel og visse forsikringsselskaber vil også dække ødelagte drivhuse.

Læs mere om husforsikring her.

Indboforsikring

Vinden har taget trampolinen. Dækker forsikringen?

Forsikringen dækker ikke hvis trampolinen gør skade. Sørg for at få den pakket ned ved stormvarsel. Foto: Gitte Carlend.

Din indboforsikring træder i kraft hvis der sker skader på dine ejendele som følge af storm, f.eks. hvis et træ vælter ned i huset og gør skader på dine møbler og lignende. Er du i huset når skaden opstår, skal du dog så vidt muligt sørge for at sikre dit indbo mod yderligere skade.

Du skal selvfølgelig ikke bringe dig selv i fare, men flyt de ting der er mulige så de ikke ødelægges af regn og vind.

Alle de ejendele som befinder sig udendørs, det kan f.eks. være trampoliner, grille, parasoller og havemøbler, er ikke forsikret. Heller ikke hvis disse skulle flyve over og ramme naboens hus eller bil.

Derfor skal du før stormvarsel sørge for at tage trampolinen ned og sætte grill og havemøbler inden døre.

Læs mere om indboforsikring her.

Kasko bilforsikring

Har du en kasko forsikring på bilen, vil den dækker skader på køretøjet fra f.eks. væltede træer eller nedfaldne tagsten.

Særlige vejrforhold

Endelig så er der også nogle vejrforhold som skal være opfyldt før det betegnes som stormskade. Vindstyrken eller vindstødene skal nemlig mindst være på 17,2 meter per sekund.

Er du underforsikret?

Hvis ikke du er forsikret med de rigtige forsikringer, så vil du ikke kunne få godtgjort  stormskader. Her må du spørge dig selv om du har været god nok til at fortælle forsikringsselskabet om dine behov eller om du føler dig snydt.

Føler du dig snydt af forsikringsselskabet, så kan du klage ved ankenævnet for forsikring.

ANNONCE:

Så nemt skifter du forsikringsselskab

Ikke alle selskaber er lige dygtige til at håndtere det pres der er på kundeservice efter en efterårsstorm.

Føler du dig dårligt behandlet af dit forsikringsselskab så kan vi hjælpe dig med at finde et nyt. Vi har lavet et samarbejde med en virksomhed hvor du kan få tilsendt 3 tilbud fra nye forsikringsselskaber.

Servicen er gratis og uforpligtende, og den er nem at bruge fordi du kun skal udfylde én formular. Endelig bliver tilbudene bliver tilpasset dine behov.

Find nyt forsikringselskab her

Typiske stormskader som ikke dækkes

Som vi allerede har været inde på dækkes de løse genstande som står uden for ikke under storm.

Trampoliner er eksempelvis meget udsatte for de kraftige vindstød en storm kan udløse. Vinden tager simpelthen fat under trampolinen og den kan flyve mange meter og gøre stor skade på sin vej. Det bedste du kan gøre er at skille trampolinen ad når den første efterårsstorm er varslet, og vente med at tage den op igen til foråret. Det er sjældent at storme hen over sommeren er så kraftige men kommer der en stormvarsling, er der ingen grund til at negligere den.

Drivhuse er også blandt de ejendele der tager skader under stormen. Jo mere stabilt dit drivhus er des sikrere er det. Når der kommer en storm, kan der opstå undertryk i drivhuset og det kan knuse ruderne, eller få dem til at falde ud. Du kan faktisk udligne undertrykket hvis du åbner et par vinduer på læsiden af drivhuset. De øvrige vinduer og døre skal være helt lukket.

Fritstående affaldsspande kan også vælte. Har du den stående i din indkørsel hvor din bil også er kan en væltet skraldespand ridse din bil ret alvorligt – og det gælder også dem af plastik. Hvis du har mulighed for det, så stil dem ind i et lukket skur indtil stormen er drevet over.

Hegn kan også blive hårdt medtaget under kraftig storm. Ligesom trampolinen har mange hegn også en stor flade som vinden kan få fat i og dermed rive det løs fra sit fæstne. Er det dårligt vedligeholdt eller er der måske råd i det, er der stor risiko for at stormen kan rive det løst. Sørg evt. for at fæstne det med et par ekstra skruer.

Forsikring på væltet træ

Forsikringen dækker ikke et væltet træ, men dækker hvis træet gør skade på dit hjem eller dine indendørs ejendele. Foto: Agate Zandra Jul Jensen

Træerne i din have har sikkert en eller anden form for affektionsværdi for dig. Men uanset om det er et gammelt æbletræ eller en smuk gran, dækker forsikringen desværre ikke hvis de vælter eller på anden måde ødelægges under en storm. Din forsikring dækker kun hvis træerne gør skade på dit hus eller de ejendele du har i huset.

Det er meget svært at sikre dig mod væltet træer. Træer som i forvejen er i dårlig stand, bør du fælde – men selv sunde træer kan tage skade af en kraftig efterårsstorm.

Vinden får ligeledes let fat i parasoller og kan få dem til at flyve ligesom faldskærme. Dog har mange nyere parasoller en meget tung betonfod som vil kunne holde fast i parasollen. Men selvom din parasol har det, skal du ikke lade den stå ude. Den kraftige vind vil nemt kunne flænse dugen eller bøje konstruktionen hvis den får rigtig fat. Uanset hvad dækker forsikringen ikke disse skader. Tag derfor parasollen indenfor sammen med dine andre havemøbler.

Solceller er monteret oven på taget og skaber et hulrum mellem solcelle og tagsten. Her kan vinden også få fat og rive solcellerne ned. Hvis du skal have forsikringen til at dække disse skader skal de være monteret korrekt af en autoriseret montør. Er de opsat forkert, så vil du få svært ved at opnå dækning.