Der er ikke noget mere irriterende end, at få en melding fra vandværket om, at de har lukket for vandet på din matrikel fordi det bare fosser ud med vand. Hvem skal betale for skader på installationer, hvem skal betale for skaderne som vandet har lavet på dit sommerhuset, og sidst men ikke mindst hvem skal betale for de mange kubikmeter vand, der er løbet ud i ingenting?

De 3 mest almindelig skader

Jeg vil forsøge at tag de 3 mest almindelige skader op, og samtidigt give tips og tricks til at undgå dem. Fælles for dem er dog, at det sjældent er en fejl man laver 2 gange.

WC’et
Det er den fejl vi oftest hører om og skaderne her er egentlig delt op i to. Den første er, at cisternen springer fordi den ikke er blevet tømt. De ramte lukker naturligvis for vandet når de forlader sommerhuset for, at nyde vinteren i andre rammer, men de glemmer at der er vand i WC cisternen. Når det fryser så revner cisternen. Det er ikke nogen vand katastrofe for der er jo lukket for vandet, men det er dyrt at få skiftet sit WC. Afhængigt af model koster det hurtigt 3000-4000 kroner.

En anden fejl er, at man har tømt cisternen, men for at undgå kloaklugt har man ladet vand stå i vandlåsen på WC’et, og det kan altså heller ikke holde til, at vandet fryser.

TIP: Hvis du hælder kølervæske i vandlåsen, så fryser vandet ikke og du undgår at der lugter af kloak i hele huset næste gang du låser dig ind.

Vandhaner
Det er ret almindeligt, at man glemmer at åbne for alle vandhanerne når man tømmer installationen. Måske kommer man endda ved en fejl til, at lukke for vandhanen igen efter at den har været åben. Den skal nemlig stå åben hele tiden når der er lukket for vandet, på den måde at vandet i rørene løbe ud, og har plads til at udvide sig hvis det fryser.

TIP: Husk at termostatstyret blandingsbatterier ofte har vand stående i batteriet selvom der er åben for hanen. De skal derfor afmonteres helt og tømmes.

Vandvarmer
Det er ikke ualmindeligt at man glemmer alt om vandvarmeren. Den er jo også gemt godt af vejen i de fleste sommerhuse. Faktisk er jeg er af den opfattelse, at folk tror den tømmer sig selv når man åbner for det varme vand, men sådan fungere det desværre ikke. Man skal have fat i aftapningshanen på vandvarmere for at tømme den. Nedenfor ses et billede af aftapningshane med tilhørende afløb.

Aftapningshane

TIP: Hvis du vandvarmer har tilhørende afløb, er der også en vandlås på afløbet som skal frostsikres

Dækker min forsikring?

Det er nok det de fleste spørger jeg selv om, når de opdager, at vandet bare er fosset ud i sommerhuset, og der kan faktisk være noget at kommer efter. Jeg vil tag 3 situationer frem, hvor forsikringen dækker og 3, hvor den ikke dækker.

1. Bevist slukket for varmen
Hvis du har slukket for varmen, men ikke har tømt vandhanerne. Så kan du ikke regne med, at din forsikring betaler for skaderne.

2. Strømmen er gået fordi du ikke har betalt din regning
Du er selv ansvarlig for, at varmen er blevet slukket og derfor dækker din forsikring ikke.

3. Du har ikke frost tømt din installation
Det er selvfølgelig dit eget ansvar, at tømme installationen for vand, hvis du ikke har gjort det, så dækker din forsikring ikke skaderne.

4. Strømmen er gået ved en fejl
Hvis strømmen er gået i området og din installation som følge deraf er blevet ødelagt vil forsikringen i de fleste tilfælde dække skaderne.

5. Du har frost tømt din installation men din storhane (hovedhane) er utæt
I dette tilfælde vil det typisk være vandværket, der er ansvarlig for at betale skader på din installation.

6. Dit hus har været korrekt frostsikret med varme
Hvis dit hus har været korrekt opvarmet og der alligevel er sprunget et vandrør, så vil forsikringen i de fleste tilfælde dække forholdet.

I alle tilfælde er hæfter man selv for det vand der er løbet ud af hanen, og det kan i sig selv bliver en dyr fornøjelse. Husk at der også skal betales kloakafgift for vandet.

Sådan frostsikre du dit sommerhus korrekt

Der findes 2 typer af frostsikring, den ene er ved at tømme installationerne og den anden er ved at holde huset opvarmet til en 8-10 grader. Det er ikke den store udfordring at holde sommerhuset frostsikret ved at holde det opvarmet, men det kan være en dyr fornøjelse hvis du har el-varme. Hvis det er tilfældet kan du med fordel overvejer få installeret en luft til luft varmepumpe til frostsikring af dit sommerhus. Du kan nemt regne på din besparelse med beregneren nedenfor:

Beregneren udbydes af varmepumpe-guide.dk

Hvis du ikke er til frostsikring ved opvarmening, men derimod hellere vil tømme installationerne så kommer her en huske liste.

  • Luk for hovedhanen
  • Åben alle vandhaner
  • Afmonter termostastyret blandingsbatterier
  • Tøm evt. vaskemaskinen for vand
  • Tøm evt. opvaskemaskinen for vand
  • Tøm cisterne på WC’et for vand
  • Hæld kølervæske i vandlåsen i WC’et, som alternativ kan du tømme den og sætte en klud i for at hindre lugtgener.
  • Hæld kølervæske i afløb, det gælder både vasken på Toilettet i køkkenet og gulvafløb på Toilet.
  • Tøm vandvarmeren for vand.
  • Hæld kølervæske i evt. vandlås til vandvarmer

Der er nogen der vælger at sætte en kompressor på installationen for at være helt sikre på at der ikke står vand nogen steder. Jeg vil dog altid anbefale at man frostsikre ved at holde huset opvarmet, det siges nemlig at et hus har bedst af altså at være opvarmet. Det er dog typisk for dem som bruger sommerhuset om vinteren at holde det opvarmet fordi det bliver for omfattende at tømme hele installationen for så at vende tilbage i næste kommende weekend.

Selvom du holder dit hus opvarmet er det ikke nogen garanti for at strømmen ikke går, eller der er andre udefra kommende elementer, som ændre varmegraderne i huset så vandet alligevel fryser. Derfor kan det være en god ide at lukke for hovedhanen når du ikke er i sommerhuset.

Husk at en vandskade altid vil give anmærkninger i tilstandsrapporten ved et evt. salg og, at det derfor er ekstra kedeligt. En potentiel køber vil nemlig altid forholde sig kritisk til vandskader. Du kan læse mere om tilstandsrapporter her.