Regler og lovgivning for tv-ovevågning

Inden du opsætter videoovervågning, så sørg for du har sat dig ind i lovgivningen. For du må ikke bare overvåge alle områder på og omkring din bolig.

Reglerne og lovgivningen indenfor videoovervågning er forskellige om du er privat person eller driver virksomhed. Som virksomhed må du faktisk lidt mere end som privatperson. Derfor er det vigtigt at du ikke opsætter samme videoovervågning i dit eget hjem, som du måske har set andre steder.

Herunder er en vejledende guide som er udarbejdet efter Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning. Denne gælder uanset om det er videoovervågning eller f.eks. overvågning via stilbilleder.

Må man dele overvågningsbilleder?

Nej. Du må hverken som privat, som erhvervsdrivende eller som forening dele overvågningsbilleder med offentligheden. Det er kun politiet der må dele overvågningsbilleder. Politiet kan evt. give andre tilladelse til at dele – ofte er det medier og aviser, som får lov til det.

Deler du overvågningsbilleder f.eks. på Facebook – også selvom det er en lukket gruppe – så overtræder du persondataloven. Overtrædelsen ender oftest med bødesager på en 5.000-10.000 kroner afhængigt af den enkelte sags karakter.

I en sag fra 2013 fik personen som offentliggjorde overvågningsbillederne en større bøde end tyvene.

Offentlige veje og områder

Som privatperson må du ikke overvåge hvad der sker på veje eller områder hvor der er det der kaldes en almindelig færdsel. Som udgangspunkt betyder det alle offentlige veje, pladser og områder.

Du må selvfølgelig gerne overvåge dit indgangsparti på din egen grund, men du må ikke opsætte et kamera som overvåger ud på din vej – altså ud over skellet af din grund, heller ikke selvom kameraet er monteret på dit hus eller andre steder på din grund.

Private veje og områder

Ejer du en privat vej eller et større område som du gerne vil overvåge, så skal du faktisk sikre dig at de ikke bruges til almindelig færdsel, inden du opsætter overvågningskamera. Det kan f.eks. være en lille gennemgangssti eller en mindre tilkørselsvej. Sørg derfor for at gøre opmærksom på

  • at vejen er privat
  • at gennemgangsfærdsel ikke er tilladt
  • at området overvåges

Det er selvfølgelig heller ikke tilladt at overvåge hvad der sker på din nabos grund.

Undtagelsen

Der er faktisk en undtagelse i de førnævnte regler. For hvis du som led i at overvåge din indgang, din indhegning rundt om huset eller din facade, samtidig overvåger et offentligt område med almindelig færdsel, så må du gerne fortsætte, så længe optagelserne ikke gemmes på f.eks. bånd eller harddiskoptager.

I så fald vil overvågningen selvfølgelig ikke kunne bruges i forbindelse med opklaring af kriminalitet, men vil måske mere have en forebyggende effekt. Her kan du så overveje, om det ikke er bedre at opsætte overvågningen på en måde så du må gemme optagelserne, og så opsætte en attrap der hvor der skal forebygges.

Lovgivningen for virksomheder

Virksomheder må i nogle tilfælde gerne overvåge i offentligt rum. Virksomheder må gerne sætte Tv-overvågning op som filmer deres indgange og facader – selvom dette i princippet er et område med offentlig færdsel.

Et eksempel på det er på tankstationer, i butikscentre eller foran hæveautomater.

Overvågning i boligforeninger

Områder i boligforerninger kan virke lidt som en gråzone. Er det privat område eller er det offentligt? Og må I opsætte overvågning.

Hvis I vil etablere overvågning i jeres boligforening er det først og fremmest vigtigt at I får en bred opbakning blandt beboere. Der skal også være en reel grund til det. Se f.eks. denne klagesag om overvågning i en boligforening, hvor boligforeningen netop fik medhold, fordi der havde været begået alvorlig kriminalitet. Afgørelsen lød således:

“Datatilsynet må således lægge til grund, at afdelingens etablering af tv-overvågning var begrundet i alvorlig kriminalitet, idet der konkret har været tale om påsatte brænde. Tilsynet vurderer derfor, at etableringen af tv-overvågning er sket inden for rammerne af persondataloven.”

Datatilsynet har udarbejdet en gratis vejledning i tv-overvågning, som beskriver uddrag af lovteksten og hvordan det tolkes.

Læs om reglerne for tv-overvågning her.

 

Skiltning

Opsætter du en tyverialarm behøver du ikke skilte med det, men det kan være en god idé rent forebyggelsesmæssigt.

Men opsætter du videoovervåning er der nogle skilte-regler du skal følge:

Du skal både som privat person og som virksomhed kun sørge for tydelig skiltning hvis du overvåger steder hvor der er almindelig færdsel eller adgang.

Dvs. har du en virksomhed – f.eks. en butik der sælger tøj, så skal du have en tydelig skiltning ved indgangen.  Men når du som privat person overvåger dit eget hjem behøver du ikke skilte med det, for her er der ikke almen adgang. Det dog være en god idé fordi en tydelig skiltning kan være med til at forebygge indbrud.