Lovgivning for videoovervågning

Regler og lovgivning for tv-ovevågning

Inden du opsætter videoovervågning, så sørg for du har sat dig ind i lovgivningen. For du må ikke bare overvåge alle områder på og omkring din bolig.

Reglerne og lovgivningen indenfor videoovervågning er forskellige om du er privat person eller driver virksomhed. Som virksomhed må du faktisk lidt mere end som privatperson. Derfor er det vigtigt at du ikke opsætter samme videoovervågning i dit eget hjem, som du måske har set andre steder.

Herunder er en vejledende guide som er udarbejdet efter Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning. Denne gælder uanset om det er videoovervågning eller f.eks. overvågning via stilbilleder.

Må man dele overvågningsbilleder?

Nej. Du må hverken som privat, som erhvervsdrivende eller som forening dele overvågningsbilleder med offentligheden. Det er kun politiet der må dele overvågningsbilleder. Politiet kan evt. give andre tilladelse til at dele – ofte er det medier og aviser, som får lov til det.

Deler du overvågningsbilleder f.eks. på Facebook – også selvom det er en lukket gruppe – så overtræder du persondataloven. Overtrædelsen ender oftest med bødesager på en 5.000-10.000 kroner afhængigt af den enkelte sags karakter.

I en sag fra 2013 fik personen som offentliggjorde overvågningsbillederne en større bøde end tyvene.

Offentlige veje og områder

Som privatperson må du ikke overvåge hvad der sker på veje eller områder hvor der er det der kaldes en almindelig færdsel. Som udgangspunkt betyder det alle offentlige veje, pladser og områder.

Du må selvfølgelig gerne overvåge dit indgangsparti på din egen grund, men du må ikke opsætte et kamera som overvåger ud på din vej – altså ud over skellet af din grund, heller ikke selvom kameraet er monteret på dit hus eller andre steder på din grund.

Private veje og områder

Ejer du en privat vej eller et større område som du gerne vil overvåge, så skal du faktisk sikre dig at de ikke bruges til almindelig færdsel, inden du opsætter overvågningskamera. Det kan f.eks. være en lille gennemgangssti eller en mindre tilkørselsvej. Sørg derfor for at gøre opmærksom på

 • at vejen er privat
 • at gennemgangsfærdsel ikke er tilladt
 • at området overvåges

Det er selvfølgelig heller ikke tilladt at overvåge hvad der sker på din nabos grund.

Undtagelsen

Der er faktisk en undtagelse i de førnævnte regler. For hvis du som led i at overvåge din indgang, din indhegning rundt om huset eller din facade, samtidig overvåger et offentligt område med almindelig færdsel, så må du gerne fortsætte, så længe optagelserne ikke gemmes på f.eks. bånd eller harddiskoptager.

I så fald vil overvågningen selvfølgelig ikke kunne bruges i forbindelse med opklaring af kriminalitet, men vil måske mere have en forebyggende effekt. Her kan du så overveje, om det ikke er bedre at opsætte overvågningen på en måde så du må gemme optagelserne, og så opsætte en attrap der hvor der skal forebygges.

Lovgivningen for virksomheder

Virksomheder må i nogle tilfælde gerne overvåge i offentligt rum. Virksomheder må gerne sætte Tv-overvågning op som filmer deres indgange og facader – selvom dette i princippet er et område med offentlig færdsel.

Et eksempel på det er på tankstationer, i butikscentre eller foran hæveautomater.

Overvågning i boligforeninger

Områder i boligforerninger kan virke lidt som en gråzone. Er det privat område eller er det offentligt? Og må I opsætte overvågning.

Hvis I vil etablere overvågning i jeres boligforening er det først og fremmest vigtigt at I får en bred opbakning blandt beboere. Der skal også være en reel grund til det. Se f.eks. denne klagesag om overvågning i en boligforening, hvor boligforeningen netop fik medhold, fordi der havde været begået alvorlig kriminalitet. Afgørelsen lød således:

“Datatilsynet må således lægge til grund, at afdelingens etablering af tv-overvågning var begrundet i alvorlig kriminalitet, idet der konkret har været tale om påsatte brænde. Tilsynet vurderer derfor, at etableringen af tv-overvågning er sket inden for rammerne af persondataloven.”

Datatilsynet har udarbejdet en gratis vejledning i overvågning i boligforeninger som beskriver uddrag af lovteksten og hvordan det tolkes ifbm. boligforeninger.

Download vejledningen gratis her.

 

Skiltning

Opsætter du en tyverialarm behøver du ikke skilte med det, men det kan være en god idé rent forebyggelsesmæssigt.

Men opsætter du videoovervåning er der nogle skilte-regler du skal følge:

Du skal både som privat person og som virksomhed kun sørge for tydelig skiltning hvis du overvåger steder hvor der er almindelig færdsel eller adgang.

Dvs. har du en virksomhed – f.eks. en butik der sælger tøj, så skal du have en tydelig skiltning ved indgangen.  Men når du som privat person overvåger dit eget hjem behøver du ikke skilte med det, for her er der ikke almen adgang. Det dog være en god idé fordi en tydelig skiltning kan være med til at forebygge indbrud.

2015-12-29T16:46:24+00:00

104 Comments

 1. Frederik 3. juni 2014 at 13:12 - Reply

  HEj dit indbo,
  Hvad med et kamera der kun gemmer data over hvor mange der færdes på vejen. Er det lovligt at indsamle den slags data gennem et videokamera, hvor film ikke bliver lagret, men data om hvor mange der færdes på privat og offentlig vej?

  • webmaster 3. juni 2014 at 14:54 - Reply

   Hej Frederik.
   Godt spørgsmål. Umiddelbart lyder det ikke som om du gemmer nogle personfølsomme data.
   Men jeg må være dig et svar skyldigt. Jeg vil lige prøve at trække en jurist ind som måske kan hjælpe.

   Dbh
   Lars

 2. Halfdan Timm 3. juni 2014 at 15:24 - Reply

  Hej Frederik og Lars

  Jeg kan ikke umiddelbart se, hvad der forhindrer dig i at trække den data.

  Den umiddelbare udfordring kunne være persondataloven, men denne forhindrer dig i at indsamle personfølsom data. Data om antallet af færdener over en given vej er næppe personfølsomme – først og fremmest fordi ingen bliver identificeret.

  Med andre ord – giv los. 🙂

  Mvh. Halfdan
  JUF.dk

 3. Gitte Christensen 12. juni 2014 at 22:48 - Reply

  Hej Lars

  Min mand er ansat som pedel ved en friskole og er i den forbindelse med hele skolen og de andre lærere på lejrskole. De har observeret, at der er kameraer sat op rundt omkring, men der er absolut ingen skiltning med, at der filmes, så de troede ikke, de var i brug. Ved en tilfældighed åbner nogle drenge et skab, hvor der står en computer og kører helt lydløst, og de kan så regne ud, at de bliver overvåget. Er det lovligt, specielt når der er børn indblandet. De føler sig lidt utrygge.
  Jeg har læst lidt her og der, men syntes det er svært at vurdere præcist.

  Mvh. Gitte

  • webmaster 16. juni 2014 at 22:50 - Reply

   Hej Gitte
   Jeg mener ikke der er nogen tvivl om at der SKAL være tydelig skiltning i en sådan sitation.

   I Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning står der i § 3: “Private, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom.”
   og i § 3 a. “Offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom.”

   I bør tage den op med skolens ledelse.

   Dbh
   Lars

   • Gitte Christensen 18. juni 2014 at 08:15 - Reply

    Tusind tak for svaret.
    Det vil vi gøre.

    Mvh Gitte

 4. flemming 3. august 2014 at 08:00 - Reply

  min nabo har lige sat overvågning op i opgangen uden at skilte med det eller oplyse beborende i opgangen om det. så ville høre om det er lovligt da jeg personligt ikke bryder mig om at få taget billeder eller blive filmet

  • webmaster 4. august 2014 at 08:18 - Reply

   Hej Flemming
   Det skal siges at jeg er ikke jurist, men jeg vil henvise til bekendtgørelse af lov om tv-overvågning § 1:

   “Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.”

   Spørgsmålet er om en opgang juridisk set vil blive betragtet som en af disse. Hvis ikke så skal der i hvert fald skiltes med det jfv. §3:

   “Private, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom.”

   Hvis din nabo er til at snakke med, så synes jeg du skulle tage fat i ham og fortælle ham om din bekymring, og henvise til disse to paragraffer. Alternativt så tag fat i jeres ejer/lejer-forening, som bør have adgang til en jurist.

   Dbh
   Lars Skjoldby

   • torben 3. september 2014 at 22:07 - Reply

    Ville naboen netop ikke kunne påråbe sig “undtagelsen” fra jeres egen vejledning til overvågning ?

    Uanset hvad; så tag dog en snak med den nabo – det er lige “smart” nok at overvåge en fælles opgang.

    Der er også diverse “dørspioner” der nu fungerer ved hjælp af kamera – disse må vel være i en gråzone især hvis de er “motiondetect” ?

 5. Philip 23. oktober 2014 at 11:23 - Reply

  Hej Lars,

  jeg har et spørgsmål vedrørende filmning ud i offentligt rum, som IKKE lageres eller gemmes nogen steder.
  Vi har en tøjbutik og er i tvivl om hvorvidt vi må opsætte et kamera i vores butiksvindue der vil filme ud mod gågaden, og så vise det der bliver filmet på en stor skærm i det samme butiksvindue. Altså er det lidt som et spejl, men det skal være digitalt, altså kamera + storskærm og et regulært spejl er derfor ikke en mulighed.

  Jeg har læst dit indlæg og læst bekendtgørelse men er i tvivl om det går ind under “Undtagelsen” når det er vi er en butik/virksomhed, da det umiddelbart ser ud til kun at være for private?

  Mvh Philip

  • webmaster 23. oktober 2014 at 21:18 - Reply

   Hej Philip
   Det er et super godt spørgsmål. Jeg har hørt en professionel installatør sige, at så længe det ikke lagres må du gerne filme ud på offentlig vej. Og som jeg læser bekendtgørelsen så er det også min opfattelse at du gerne må. Og så mindes jeg også at have set lignende setups i gadebilledet. Men jeg er ikke jurist, så jeg vil ikke lægge hovedet på blokken med det her råd.

   Hvis du vil være sikker, så prøv at tage fat i jeres virksomheds advokat. Hvis I er medlem af en brancheforening er der ofte advokater tilknyttet. Måske de kan give et gratis råd.

   Hvis du får et bindende svar et sted, så kom meget gerne tilbage og del det. Det vil være super info at få med her på siden.

   Dbh
   Lars

 6. Ronnie Dirichs 24. oktober 2014 at 15:02 - Reply

  Må vi i en ejerforeningen heller ikke filme udenfor egen grund hvis alle er enige om det er ok. Det må da betragtes som privat grund da vi alle ejer området.

 7. Thomas 26. november 2014 at 11:24 - Reply

  Hej,

  Min kære nabo har opsæt video overvågning som peger direkte i vores baghave og husets facader ink køkkenvinduet. Politiet vil ingen ting gøre, begrundelsen “Der har ikke begået en ulovlighed som giver dem lov til at tjek hans opsætning”

  Overvågningslov siger igenting om privat overvågning af andres privatejedom.

  Vi vil have ham til at flytte kamera så den ikke kan se vores facader. Er der noget vi kan gøre?

  • webmaster 26. november 2014 at 22:26 - Reply

   Det lyder lidt som en anden måde at sige: “Vi har ikke tid.” Et eller andet sted er det forståligt nok, at de prioriterer mere alvorlige sager. Der er desværre for for ressourcer hos politiet.

   Nu kender jeg ikke hele historien, men jeg ville tage det op med naboen. Start med at fortælle ham om jeres bekymring og oplys ham så om reglerne. Jeg tror det er vigtigt at I ikke kommer med løftet pegefinger her, men at I får en god dialog.

   • jesper 28. november 2014 at 21:53 - Reply

    Til Thomas

    Tag et billede af kamera linsen og hvilken vej det peger.
    Lav en skriftlig henvendelse til politiet hvor I vedlægger foto og henviser til loven

 8. Dennis Steen 26. december 2014 at 10:57 - Reply

  Hej. Der er desværre nogle unge mennesker som synes det er sjovt at sprænge vores postkasse i luften. Dette er sket et par gange nu. Må man sætte et kamera op som optager indkørsel og færdsel, således at man kan dokumentere dette.?

  • webmaster 26. december 2014 at 12:44 - Reply

   Hej Dennis
   Du løber nok ind i et dilemma her. Du må gerne optage din egen indkørsel, men postloven siger jo at din postkasse skal stå ved skællet. Her til, altså inden for skællet, må du gerne filme – men ikke over på den anden side, hvor vejen er offentlig og hvor hærværket sikkert foregår.

   Så for at opnå den ønskede effekt, er du nød til at overtræde en af de to lovgivninger.

   Men det du kan gøre er, at købe dig nogle skilte som viser du foretager videovervågning, og så opsætte dem enten på din postkasse eller meget tæt ved din postkasse, og så simpelthen bruge dem som det foregbyggende.

   Dbh
   Lars

 9. Heidi Hjardemaal 9. marts 2015 at 14:10 - Reply

  Hej Dennis

  En kort forspørgelse… Er det lovligt at opsætte skilt som viser kamera overvågning, på min hoveddør, i en (ejerlejlighed) opgang, uden dog at overvåge på nogen måde! Men som forbyggernde/præventiv effekt?
  Og øvrigt informere nabo’ere at det “kun” er for at afskrække ubudne gæster.

 10. Trond hagen 5. april 2015 at 09:16 - Reply

  Hej
  Jeg har opsat kamera på vores grund som også tager indkørslen “det skal lige siges det er en privat fællesvej” jeg har spurgt naboen om det var iorden med dem. Og det var det. Overvågningen sender billeder ved bevægelse. Er det lovligt at have uden skiltning da der kun er klistermærker på postkasse og vinduer? Naboen holder heste så der er godt med trafik. Skal der så skiltes ude fra hovedvejen at når de køre ind mod os at der er overvågning eller er det okay at have det som det er, da det er os og naboen der ejer vejen?

  Med venlig hilsen
  Trond

  • webmaster 9. april 2015 at 23:57 - Reply

   I bekendtgørelsens § 1. står der “Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.”

   Spørgsmålet er om jeres private vej bruges til almindelig færdsel, og hvordan almindelig færdsel tolkes. Hvis der er trafik pga. hestene, så betegnes det sikkert som almindelig færdsel. På den anden side så er det jo en privat vej og dermed privat grund.

   Uanset hvad, så vil jeg anbefale at I som minimum skilter tydeligt allerede når man kommer ind på vejen.

 11. Charlotte Christiansen 3. maj 2015 at 23:08 - Reply

  Hej! Er det lovligt at opsætte et overvågningskamera, der gengiver lyd og billede til staldejeren, i en stald, hvor staldejeren udlejer bokse til 30-40 menneskers heste, og der derfor er et ret ubegrænset rend af hesteejere, parter, venner, besøgende etc.? Der er ikke skiltet – men ville skiltning gøre det lovligt?

  • webmaster 4. maj 2015 at 10:27 - Reply

   Hej Charlotte
   Det er jo en privat grund, så som lægmand tror jeg ikke der er noget problem i det. Men bemærk. Jeg er ikke jurist. Dog bør du skilte tydeliget med det, så dem der kommer på grunden er orienteret. Det vil måske også have en forebyggende effekt.

   Dbh
   Lars

 12. Charlotte Christiansen 4. maj 2015 at 16:37 - Reply

  Tak for svaret. Mvh. Charlotte

 13. sonny 24. juni 2015 at 21:50 - Reply

  Hej,

  Efter nogle indbrud i vores private hjem har jeg opsat nogle kameraer. Et af dem har en lidt tricky vinkel som gør at den fanger en meget lille smule af trafik på offentlig vej.
  Jeg ved at jeg ikke må optage denne trafik, men den software der bruges til overvågningen tillader at “hardcode” sorte områder i optagelsen således at der intet der kan ses og derved heller ikke bliver gemt fra dette område. Er det lovligt nok?

  • webmaster 24. juni 2015 at 21:57 - Reply

   Det lyder ikke til det skulle være et problem. Loven snakker om lagring. Men området lagres jo ikke. Smart i øvrigt, at man kan lave sorte områder. Hvilket system har du købt?

   • sonny 25. juni 2015 at 19:09 - Reply

    Tak for svaret, godt at vide.

    Kameraerne jeg benytter er “Hikvision” som har denne feature liggende i den indbygget firmware/software. Her kan du også lave bevægelses zoner osv. Data bliver så flyttet til en Synology NAS med Surveillance station aktiveret. Dette giver mulighed for at se “live” og optaget sessioner på alle mobile devices osv.
    Ved at lade kameraret selv lave sorte blokke og div zoner, kræves der stor set intet af en NAS som oftest jo har lidt dårlig ydelse pga low-voltage CPU’er osv.

    • Mads 29. oktober 2016 at 18:11 - Reply

     Hej Sonny

     Er det alle Hikvision’s kameraer, der har den funktion?

 14. Claus 8. juli 2015 at 21:48 - Reply

  Hej
  Jeg ejer nogle mindre udlejningsejendomme og har I den forbindelse en lejer, der har et meget heftigt temperament og en tendens til at komme i konflikt både, med de øvrige lejere og mig som udlejer af og til i beruset tilstand. Han har gennem en længere periode foretaget videooptagelse i omkring ejendommen hvor han bor. Optagelserne sker dels skjult, ud gennem vinduet fra hans lejlighed og gemt bag buske, biler mv. Men også I fuld offentlighed ved at går ud på græsplæne, hvor han demonstrativt stå og filme mig, når jeg er i gang med at renovere ejendommen, slår græs eller på anden måde opholder mig omkring ejendommen.
  Forhaven ligger åbent ud til offentlig vej, og via forhaven er der adgang til ejendommen, der typisk anvendes af husets 4 lejemål. Hvilke regler gælder her, er hans optagelser lovlige? og hvad kan jeg stille op for at få ham til at stoppe?
  Jeg har flere gange bedt han stoppe både ved direkte henvendelse og via mail, uden held.

  • webmaster 9. juli 2015 at 07:11 - Reply

   Hej Claus
   Det lyder virkeligt ubehageligt.

   §1 i bekendtgørelse af lov om tv-overvågning lyder: “Private må ikke foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel.”

   I og med det er fællesarealer han overvåger, så vil jeg umiddelbart vurdere at det ikke er tilladt. Og så kan han straffes med bøde. Men bemærk: Jeg er ikke ekspert i jura.

   Det lyder som om, at personen her er total ude for pædagogisk rækkevide. Hvis jeg var dig ville jeg melde det til politiet og høre hvad de kunne gøre. Jeg synes også du skal kontakte din advokat for at høre, hvordan lejeloven stiller dig med henblik på en opsigelse af lejemålet.

   Held og lykke.
   /Lars

   • claus 9. juli 2015 at 11:53 - Reply

    Hej Lars

    Tak for dit svar og ja det er ubehageligt, jeg tror at jeg vil følge din anbefaling omkring kontakt til politiet.

    mvh. claus

 15. Jens Peter Kronborg 12. juli 2015 at 11:45 - Reply

  Hvad er principielt forskellen på overvågning og optagelse af en videofilm på et offentligt område af f. eks. et cykelløb? Mvh. Jens Peter

  • webmaster 13. juli 2015 at 08:51 - Reply

   I $1 stk 2 står der: “Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat. Lovens regler om tv-overvågning finder tilsvarende anvendelse på opsætning af sådant apparat med henblik på overvågning.”

   Optagelse af cykelløb og tilsvarende er altså ikke videoovervågning. Om der er andre love eller regler inden for det, ved jeg dog ikke.

   /Lars

 16. Grethe risum Knudsen 21. juli 2015 at 22:56 - Reply

  Nårh man nu ikke må lade et kamera pege ud på offentligt vej.. Hvordan kan det så være lovligt at naboen tager billeder med sit telefon kamera, af vores gæster, når hun står i sit vindue, foran på vores grund og når gæsterne kører ? Det er da også overvågning ?

  • webmaster 3. august 2015 at 07:55 - Reply

   Bekendtgørelsen definerer tv-overvågning således: “Med tv-overvågning forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat.”

 17. Kaja Hansen 10. august 2015 at 10:07 - Reply

  Hvis man som lejer i almen nyttigt byggeri har fået tilladelse til at indhegne et ekstra (tilstødende) areal som udvidelse af egen have, og naboer gentagne gange har hevet op / ødelagt hegnet, må man som lejer så video overvåge det pågældende areal, som naboerne færdes på ved ulovlig indtrængen.

  • webmaster 20. august 2015 at 11:49 - Reply

   Jeg er i tvivl når du er lejer. Prøv at spørg din lejerforening/udlejer. Det er jo i sidste ende deres ejendom og arealer.

 18. martin kristiansen 16. oktober 2015 at 16:26 - Reply

  Jeg vil gerne overvåge min indkørsel men et kamera vil – måske – ramme en lille del af fortorvet. Er det så ulovligt? (Grunden er så smal at fladedækning kommer lidt ud over skel….

  • webmaster 2. november 2015 at 22:46 - Reply

   Hvis man kan se dem som går forbi, så er det ikke tilladt.

 19. Christina 23. oktober 2015 at 15:29 - Reply

  Hej. Vi bor i en ejerlighed kæresten og jeg vi vil godt sætte overvågning op. Det kommer til at side et hjørne og kun filme på vores hoveddør, er det lovligt? Man vil ikk ku se trapper eller noget kun vores dør.

  • webmaster 2. november 2015 at 22:48 - Reply

   Prøv at kontakte ejerforeningen og hør hvad holdningen er her. Det er problematisk når der overvåges på fællesarealer som en trappeopgang jo er.

 20. Morten Olsen 2. november 2015 at 09:49 - Reply

  Hej, jeg besøger ofte en put and take sø, altså en fiskesø hvor man betaler for at fiske. Her ser jeg på søens Facebook gruppe at han skriver dette “Butikken holder nu vinterlukket, derfor skal der betales med kontanter i boksen eller mobilepay/swipp på XXXXXXXX
  Der vil komme fisk i søen som vi plejer og det kan følges her på Facebook eller på hjemmesiden.
  Jeg vil meget gerne have billeder af flotte fisk sendt som SMS på XXXXXXXX husk også at veje fisken.
  Man skal være velkommen til at kontakte mig hvis man oplever snyd eller regler der ikke bliver overholdt.
  Der vil være vagt på div tider af døgnet og vi har kamera flere steder.”

  Er det lovligt i dette tilfælde at han har opsat kamera op flere steder, uden det er skiltet på/ved området?

  • webmaster 2. november 2015 at 22:51 - Reply

   Hvis området er privat må ejeren gerne overvåge, men han skal opsætte skiltning at der foregår overvågning på området. Kameraerne må han gerne skjule.

 21. Troels Bæk 5. november 2015 at 10:06 - Reply

  Hejsa.

  Jeg har et spørgsmål vedr. offentliggørelse videoovervågning af tyv.

  Den 29-10-2015 havde der været en tyv og smadre sideruden I min firmabil og tage min bærbare som lå under sædet mens person nummer to listede rundt og kiggede ind af vinduer og tog fat I privatbilen for at se om den var åben.

  Politiet har fået en kopi.

  Men jeg vil gerne dele videoen offentligt. Men hvordan er reglerne med det når det er optaget I min private indkørsel?

  På forhånd tak

  Vh Troels

  • webmaster 5. november 2015 at 10:21 - Reply

   Hej Troels
   Den ligger helt klar. Du må IKKE offentliggøre videoovervågning. Det er kun politiet der må det.

   Dbh
   Lars

 22. Troels Bæk 5. november 2015 at 13:03 - Reply

  Hej Lars.

  Tak for hurtigt svar.

  Jeg ser ofte folk offentliggøre deres private videoer af tyve fra privat overvågning på sociale medier.

  Hvad er strafferammen for at gøre det? Tænker bare hvordan så mange andre kan finde på at gøre det uden af blinke med et øje? 🙂

  På forhånd tak

  • webmaster 5. november 2015 at 16:21 - Reply

   Folk slipper sjældent afsted med det. Der er mange sager hvert år. I frustration og afmagt forsøger man så at råbe om hjælp, bl.a. via Facebook. Men mange ved altså ikke, at det ikke er tilladt at dele den slags optagelser.

   Typisk resulterer det bødesager på en 5.000-10.000 kroner afhængigt af sagens karakter.

   Du kan se denne sag fra 2013: http://ekstrabladet.dk/112/article4566622.ece. Ham som offentliggjorde billederne fik større bøde end tyvene.

 23. thomas kühlmann 22. januar 2016 at 15:18 - Reply

  hej jeg har en overbo som har sat et overvånings kamara op der overvåger en fælles gård må han godt det

 24. Lars Holst 4. april 2016 at 16:16 - Reply

  Man burde få gjort det lovligt at video overvåge hvor man havde lyst, så man kunne få ram på alle de tyvagtige personer, for ingen som har rent mel i posen kan generes af overvågning

  • webmaster 15. april 2016 at 13:43 - Reply

   Hej Lars
   Jeg kan sagtens forstå din frustration. Men husk at loven er til for at beskytte, at uskyldige ikke bliver udsat ifht. videoovervågning. Den er altså ikke lavet for at beskytte os mod tyveri. Hvis overvågningen skal bruges til at “få ram på tyve”, så vil jeg våge den påstand, at du (næsten) altid kan opsætte en lovlig videoovervågning, som kan hjælpe med det. Så kan du bruge skiltningen til forebyggelse.

   Dbh
   Lars

  • Søren 24. maj 2016 at 13:59 - Reply

   Jeg vil i hvert fald ikke have billeder af mig (og eventuelle beskyldninger) til at lægge på internettet i x antal år, måske resten af mit liv. På den måde kan en kriminel jo aldrig slippe fortiden og lære af sine fejl.

   Noget endnu værre er jo, at folk er meget følelsesmæssigt involverede efter et indbrud, røveri eller måske en voldsepisode, og derved kan man nemt risikere, at de ikke undersøger sagen ordentligt, men hænger en helt uskyldig mand ud på internettet. Jeg er bange for, at for mange tror, at de er “private efterforskere”, selvom de ikke har den ringeste forstand på det.

 25. Torben 15. juli 2016 at 09:33 - Reply

  RusserCam/Dashboardcam – altså kamera til bilens forrude som løbende optager og overskriver optagelser efter noget tid.

  Jeg ser “ofte” reklamer for disse på nettet, byggemarkeder og forretninger med autoudstyr. Ligesom der skrives at i forsikringsager kan de med fordel anvendes som bevis (har faktisk en kollega der anvendte det som del af bevisførelse i en sag med positivt udfald)

  Er disse egentlig lovlige ?

  • webmaster 15. juli 2016 at 12:28 - Reply

   Interessant spørgsmål. FDM skriver, at du kun må filme på offentlig vej og at man ikke må kunne se personer, “hvis du offentliggør filmen”.

   Se her: http://www.fdm.dk/biler/love-regler/dashcam-hvad-er-lovligt.

   Jeg går ud fra, at FDM om nogen har styr på reglerne på de danske veje. Men formuleringerne strider jo faktisk i mod bekendtgørelsen for videoovervågning. Bekendtgørelsen snakker om lagring af filmen og det gør et dashcam jo netop – ellers giver det ikke meget værdi. Jeg er ikke bekendt med der ar lavet særlige undtagelser her. Jeg kan desværre ikke give dig et klart svar, andet end jeg må formode, at det her er en gråzone.

 26. Anders 25. august 2016 at 19:13 - Reply

  Hej Indbo.
  Hvad hvis der er tinglysningsret på nabogrunden – og at du dermed har ret til at færdes i et område af denne?
  Må dette område videoovervåges fra min grund?
  Det er lidt kompliceret, det er jeg klar over — men måske du ved noget.

  • webmaster 5. september 2016 at 10:25 - Reply

   Hej Anders
   Jeg vil anbefale dig at tage fat i en jurist med denne sag.

   /Lars

 27. brian bruus 27. september 2016 at 18:44 - Reply

  må min nabo sætte et kamera op i 2,5 meters højde i skelle så han kan overvåge hele min baghave han siger at det er et fake men man vil altid være nervøs for det ikke er er det lovligt

 28. Ole 6. oktober 2016 at 01:44 - Reply

  Hejsa

  Jeg bor på kollegie og tænkte om det er ulovligt at have et skjult kamera der filmer en som jeg tror stjæler fra mig og self hvis det ikke er tilfældet at jeg sletter der bagefter om der er noget ulovligt i det ? PS uden at filme personalet..

  • webmaster 9. oktober 2016 at 09:48 - Reply

   Hej Ole
   Du må gerne filme inde på dit eget værelse. Men ikke på fællesarealer.

   /Lars

   • ole 8. november 2016 at 16:19 - Reply

    okay tak

 29. Ole 6. oktober 2016 at 01:53 - Reply

  Og hvis det ikke er i orden hvad kan jeg så gøre for at tage ham på “fersk gernIng” eller hvad man nu siger

 30. Pia Luther 26. oktober 2016 at 10:56 - Reply

  Hej
  Er der nogle problemer i at videoovervåge min hest i den boks jeg lejer på den rideskole hvor han er opstaldet. Stalden er gået fra at være kommunalt ejet til nu at være selvejet af medlemmerne.

  • webmaster 29. oktober 2016 at 18:18 - Reply

   Det burde der ikke være, så længe du skilter tydeligt med overvågningen.

 31. Mads 29. oktober 2016 at 12:54 - Reply

  Hej

  Jeg er i færd med at opsætte kamera i min indkørsel og er i den forbindelse kommet i tvivl om man skal oplyse renovationsarbejderen om, at der er overvågning af indkørslen? Han/hun krydser det overvågede område for at komme hen til skraldespanden.

  På forhånd tak,
  Mads

  • webmaster 29. oktober 2016 at 18:20 - Reply

   Ja her skal du opsætte skiltning. Se afsnittet skiltning ovenfor.

   • Mads 30. oktober 2016 at 15:42 - Reply

    Tak for svar 🙂

 32. Anders Juul Jensen 31. oktober 2016 at 23:41 - Reply

  Hejsa

  Jeg er i en forening (Fodbold klub) hvor der ofte laves hærværk (bilræs på græsplæne) hvilket ødelægger en masse menneskers mulighed for, at spille fodbold men også har økonomiske konsekvenser i kraft af kommunen skal udbedre skaderne.

  Må der opsættes kamera på klubhusets gavl der kigger ud over et specifikt område?
  Formålet vil klart være;
  a) præventiv virkning
  b) finde ud af hvem der laver numre
  c) politi anmelde

 33. Berit Møller 22. november 2016 at 17:05 - Reply

  Hej, vi bor til leje i et dobbelthus, hvor naboen ejer sin halvdel. De har bedt os tage vores overvågningkamera ned, som peger på vores facade. Som jeg læser lovgivningen, er overvågningen tilladt, selvom et stykke af fællesvejen ses på billedet. Det optager ikke. Vi vil ikke fjerne kameraet, men har nu flyttet det, så det peger på vores hoveddør, som er det eneste, man kan se. Naboen mener stadig, at vi skal have deres samtykke. Hvordan forholder det sig?

  Venlig hilsen
  Berit

  • lita hermann 17. maj 2017 at 16:47 - Reply

   berit møller har et kamera på udlejers redskabsskur som optager direkte ind i min tilstødende have hvor hun optager med video optager når jeg går rundt i min have .Er det lovligt da jeg ønsker at gå privat rundt i min have som grænser op til marker.Hun har nu pt fjernet video kameraet hvis jeg tør stole på det da hun også har sat video kamera op på fælles grund hvor vi bruger vores skraldespande hun siger nu at hun vil fjerne video kameraet til at kun være over hendes hoveddør og skilte selvom der er fælles indkørelsen hendes kamera har også optaget min parkeringsplads som hun videofilmer når jeg kører og og kommer hjem. Hun har kontaktet mig og sagt at hun har tilladelse fra politiet da hun har arbejdet ved et vagt selskab og kender reglerne for video overvågning af private ejendomme med fælles indkørelse. Jeg har kontaktet en forretning i grenå som fortæller mig at det er ikke lovligt at bvideo overvåge på min grund og der er regler omkring det. på nuværende tidspunkt er berit møller lejer af dobbelthuset og jeg er ejer af min andel af dobbelt huset hjælp jeg vil gerne gøre det rigtige ifølge loven. mine besøgende føler sig utrykke omkring al den overvågning af min ejendom og meget uforstående over hvorfor at berit møller forbeholder sig retten til dette.

 34. Petra 1. december 2016 at 19:23 - Reply

  Hej, jeg bor i en boligforening og bliver chikaneret af naboer ude foran mine vinduer. Der er en sti som går langs vinduerne som ikke vides om den er klassificeret almindelig færdsel eller privat, ligeledes ligger der en parkeringsplads.

  I forbindelse med chikane og som led i dokumentation af dette, har jeg en morgen taget et billede af en nabo som bakkede en trailer op i mit vindue, hvor billedet er taget indefra og ud. Billedet viser at traileren er under 5 cm fra mit vindue samt viser også genkendeligt mandens ansigt som står bagved traileren og kan ses grinende. Nummerplader kan ikke ses. Efterfølgende tog jeg lovligt billeder af traileraftrykkene i mit bed som er lige under mit vindue.

  Spørgsmålet er så om billedet hvor han bakker traileren op i mit vindue er ulovligt taget?

 35. Birgit Kahr 18. december 2016 at 11:29 - Reply

  Min mor bor til leje i en lejlighed på et plejehjem. Vi ønsker videoovervågning opsat inde i hendes lejlighed som optager mod indgangsdøren , da hendes kørestol er blevet stjålet. Selvfølgelig vil der blive tydelig skiltet med det udvendig på indgangsdøren. Er det lovligt? Der er jo plejepersonale der kommer og går, men ting forsvinder og det frustrerer.

 36. Majbrit Jensen 15. januar 2017 at 16:11 - Reply

  Hejsa. Har en svigerinde som har problemer med at en af naboerne smider ulækkert vat med blod og andet ind i deres have. Må de sætte overvågning op som filmer på anden side af havelågen og kun til brug til bevis for boligforeningen? For de kan intet føre uden beviser er deres besked.

 37. Per 1. februar 2017 at 10:49 - Reply

  Hej Indbo
  Hvad med offenlig overvågning altså staten. Hvilke regler forkommer dem?

  • webmaster 5. marts 2017 at 19:25 - Reply

   De er også omfattet af samme reglement.

 38. Carsten Davidsen 5. marts 2017 at 20:37 - Reply

  Hej, jeg ønsker at opsætte et kamera for at følge byggeriet af mit nye hus.
  Jeg har opsat et skilt om video overvågning på grunden.
  Formålet er at fastholde bygge processen og ikke så meget at følge med i hvem der færdes på byggepladsen, her tænker jeg på forskellige håndværker.
  Jeg tager kun billeder af min egen ejendom og ingen offentlige områder.
  Mit bygge firma (Huscompagniet) siger at jeg skal fjerne mit udstyr fordi håndværkerne klager.
  Må jeg video overvåge mit byggeri, jeg betragter ikke mig selv som arbejdsgiver for de håndværker som færdes på grunden, men som privat person som overvåger min ejendom.

  • Rikke 23. juni 2017 at 12:36 - Reply

   Rigtig godt spørgsmål, som jeg også gerne vil vide 🙂
   Jeg har dog ikke sat overvågnings kamera op, men et time laps kamera der tager et billede hvert 10’ende minut.

 39. Marianne 5. juni 2017 at 11:19 - Reply

  Må man som ejer af en beboelsesejendom opsætte et overvågningskamera der kun filmer ens bil? Grunden er, at jeg er bange for at ham, der parkerer ved siden af mig vil udøve hærværk på min bil ved at smække bildøren op i min bil. Så i stedet for at flytte bilen ind hos naboen, vil jeg opsætte et kamera, så jeg har et bevis, hvis han finder på at gøre det, eller som jeg kan bruge prøventivt. Mvh. Marianne

 40. Nille Jensen 5. juni 2017 at 19:52 - Reply

  Hej
  Må man skilte med vidoe overvågning uden at der er sat kamera op, mere som forebyggende skræmme tiltag?

 41. Ole Nielsen 11. juni 2017 at 09:03 - Reply

  Hej Webmaster
  Dejligt med denne spørgeside. Videoovervågning er godt, hvis man vil sikre sit hjem. Det er jeg helt enig i. Jeg står dog med en lidt anden udfordring i den forbindelse. Jeg har en indkørselsret hen langs med en anden mands matrikel, der er tinglyst. Der er således tale om en privat vej, men al trafik til mig kan således foregå via denne vej. Her tænker jeg på familie, venner m.m., men også håndværkere eller leverandørere m.m fx. En naboejendom benytter ligeledes vejen. Den kan benyttes af flere færdelsarter. Min nabo overvåger denne vej med kamera. Han har sat skilt op med videoovervågning ved indkørslen, men er dette lovlig overvågning ? Jeg føler mig krænket og det gør øvrige, der besøger mig også.
  Tak for din tid
  Mvh Ole Nielsen

 42. Jan Mosberg 5. august 2017 at 12:13 - Reply

  Er det lovligt at have et såkaldt Dash.cam monteret i bilen i bilen. Må det optage når bilen er parkeret når det kun optager når der sker bevægelse af bilen.
  Bilen er parkeret i en boligforenings p-hus.

 43. Hanne Fuglsang 17. august 2017 at 11:35 - Reply

  Jeg har brug for tillid!!!! Min nabo er politimand og gør ALT hvad han kan med splitting, eet eller lightning – projektioner – You name it – his’ got it
  Hvad kan jeg gøre? Hjælp mig!

  • webmaster 1. september 2017 at 11:51 - Reply

   Har du snakket med ham om det og fortalt at det er et problem?

 44. Finn O 6. september 2017 at 16:34 - Reply

  Hej. Kan ikke helt forstå den tvivl der ofte er om man skal skilte med sin overvågning eller ej. Selvom man kan gå ind under reglen at man i visse tilfælde ikke behøves at skilte som privatperson, hvorfor så ikke altid bare opsætte tydelig skiltning og benytte sig af den store præventive virkning der er i det.

 45. Louise 19. oktober 2017 at 19:17 - Reply

  Hej.
  Jeg har et spørgsmål, hvis man bor i en andels foregning og har lidt problemer men en nabo og ved utallige henvendelser til bestyrelsen sker der intet og efter at have været til politiet siger de der ikke er nok beviser i sagen – så tænker jeg jo overvågning af en eller anden slags for at få beviser – MEN jeg vil jo ikke “rammes” af person datalovgivningen og gøre noget ulovligt – så hvad er lovligt og hvad muligheder har jeg? Det er et fællesrum hvor alle i opgangen har adgang til – men det vel ikke lovligt at overvåge sådan et område med video for at skaffe beviser til politiet eller hvordan?

 46. Helene 23. oktober 2017 at 08:55 - Reply

  Må man overvåge sin familie inde i huset med billeder og lyd som gemmes så en ekstern harddisk.

 47. Ditte 29. oktober 2017 at 12:56 - Reply

  Hejsa.
  Nu har vi for 3x på lige under et år, har besøg i vores bil. Vi bor lige ud til en travlt befærdet vej, da vi bor næsten lige overfor den eneste handlemulighed i byen. Politi vil intet gøre fordi indbrudstyvene ikke er taget på fersk gerning.
  Vi ønsker derfor at opsætte video-overvågning, da jeg efterhånden er utryg ved at bo på matriklen.
  Mit spørgsmål ligger derfor på hvordan og hvorledes vi skal forholde os, da vores bil holder ved siden af huset, på grusplads, og eneste mulighed for opsættelse er på husets endegavl, ud mod gaden, hvor der på den anden side udelukkende er parkeringspladser til dagligvarebutikken. Må vi så godt det, altså opsætte selvom man kan se ud på vejen og parkeringspladsen? Eller er det kun det lille grusstykke vi må kunne se på video’en?
  Jeg synes jeg bliver mere og mere forvirret.
  Mvh Ditte

  • webmaster 2. november 2017 at 00:14 - Reply

   I må ikke sætte det op så det filmer det offentlige rum, om det så er vej, fortorv eller parkeringsplads.

 48. Peter 6. november 2017 at 09:57 - Reply

  Hej
  I forbindelse med intelligent styring af indeklima på skoler skal bruges information om antallet af personer i lokalerne. Vi vil derfor gerne opsætte en sensor som kan tælle personerne der går ind og ud. Sensoren er et kamera som potentielt kan genkende personer. Data bliver sendt til 3. part som gennem deres software analyserer dataen og returnerer data efterfølgende. Er det nødvendigt/muligt med skolen/forældrenes samtykke at indsamle denne data?

  • webmaster 6. november 2017 at 10:02 - Reply

   Det spørgsmål skal du stille skolens jurister.

   /Lars

 49. Jan Henriksen 19. november 2017 at 14:35 - Reply

  Hej
  Vi bor i en opgang, hvor ejerforeningen gerne vil sætte opvågning op ved vores cykel-, og skraldespandsskur ift forebyggelse af tyveri og hærværk af vores skraldespande. Til dels også for at undgå udvedkommende smider affald i vores opgangs containere. Så både af økonomiske årsager for hele opgangen, men vigtigst af alt for forebyggelse af tyveri og tryghed for opgangen. Jeg synes det er lidt svært, at skelne mellem lovene og kravene og hvad vi i opgangen skal være opmærksomme på, hvis vi ønsker opvågning sat op.

 50. Janus 20. november 2017 at 09:57 - Reply

  Hej Lars.

  Hvordan stiller lovgivningen sig når montøren/leverandøren af kameraer til din private ejendom, logger sig på dit system udefra via www – og “tjekker systemet”. Uden din viden og accept? En tekniker afslørede sig selv ved en fejl.

  Og hvordan sikrer man sig rent teknisk at det ikke sker fremadrettet? Er det tilstrækkeligt at skifte password, eller skal der mere til?

 51. Kildevej, Ørslev skælskør 2. december 2017 at 01:38 - Reply

  Min nabo på Kildevej har sat overvågnings kamera op som rækker ud på vejen og over på den anden side af vejen, ind i min have. Hver gang jeg så går forbi på vejen eller går ud i min have lukker naboen døren op, så en stor sort hund kommer ud i hans have og begynder at gø og snærre i overmåde grad,. Det der holder den tilbage fra løbe ud af haven og bide er at naboen som står og holder i hundens halsbånd. Jeg har aldrig været inde på naboens jord, eller har nogensinde tænkt mig at gå derind. Det er altsammen et lille bitte led i en meget grov “mobningensituation” Hvem skal jeg henvende mig til, så overvågnings kammerater ihvertfald ikke længere kan blive brugt til denne adfærd.

 52. Thomas 8. januar 2018 at 15:13 - Reply

  Hej ville lige høre om jeg skal skilte med overvågning da det drejer sig om min have/skur
  Vi har en inde lukket have men har stadig andre store hunde som går skider der inde…..og vi blev nu enig om vi vil have overvågning til haven / skuret

 53. Søren 16. januar 2018 at 12:35 - Reply

  Hejsa
  Har et lidt kildent spørgsmål 🤔
  Vi er en boligforenings afdeling , med en lidt sibbet formand , og vi har overvågning i vores vaskeri , og skraldegård , og ved en lille erhvervs drivende mad firma i vores afdeling , og der er ikke skiltet med overvågning , og nu har jeg siddet og læst en masse bekendtgørelser og kan ikke blive klog på dette her område.
  Jeg sidder selv i bestyrelsen.
  Vi har en trailer / campingvogns P plads , i et hjørne af vores på plads, og jeg har nu været udsat for tyveri af en hel trailer og efterfølgende hærværk og tyveri på min nye trailer , som står med trailerlås på pladsen , må man sætte overvågning op i det område , så min/vores forsikring dækker disse skader , hvilket de ikke gør nu ?
  Jeg har i forvejen gps sporing på min trailer , men dækker ikke tyveri af presenning og bøjler , og dæk , kun hvis området er videoovervåget , hvordan kriber man dette an ? 🤔 stort problem

 54. Karsten 13. marts 2018 at 11:50 - Reply

  Hej

  Har sat et kamera op, som overvåger vores indkørsel.
  Når der er bevægelse indenfor nogle meter derfra, tager kameraet stillfotos.
  Kameraet bliver KUN aktiveret, når der er bevægelse inde på grunden.
  Men pga. kameravinklen kan det ikke undgås, at den offentlige vej udenfor er synlig på de tagne fotos.

  Er sådan overvågning ulovlig ?
  (Erindrer blot at have taget feriefotos fra en hotelbalkon engang over en menneskemængde…ups…)

  Desuden et ekstra spørgsmål…
  Er der mon krav til klistermærkers dimensioner og form, ligesom det er tilfældet for eks. trafikskilte ? Der findes så mange derude…

  På forhånd tak for jeres eventuelle hjælp 🙂

  Mvh. Karsten

 55. Tony Krab 17. maj 2018 at 22:14 - Reply

  Hej Karsten

  Jeg skriver på vegne af min datter der bor i Odense i en lejlighed ved en privat boligforening. Hun bliver chikaneret med verbal psykisk terror og samme nabo vælter hendes cykel og pifter den i cykelskuret, smider hendes vasketøj på jorden mv. Vi vil gerne sætte et kamera op i hendes lejlighed, er det lovligt ? Hvis vi gør det må det evt filme en meter eller to ud af en glasdør på fællesareal, hvor min datters drømmeseng står, for den smider naboen skrald på ? Hvis der skal overvågning i cykelskuret må det være boligforeningen som skal gøre det, må de det eller skal der tilladelse til, baggården er låst og kun de som bor i de 8-10 lejemål har adgang med nøgle … min datter er psykisk nedbrudt og orker ikke at kæmpe, vil bare flytte, men jeg synes ikke det er rimeligt, da samme nabo har jaget flere andre lejere bort, det har vi dokumentation på, billeder og mail korrespondance, men ingen billeder med naboen på … håber vi kan få kamera op, tak for hjælpen mvh Tony

 56. Esben 22. maj 2018 at 12:52 - Reply

  hey er det tilladt at have sat et kamera op på offentligt område som filmer ud over en fodbold bane der har ikke været problemer med hærværk skal understreges. og må de se optagelserne

 57. Grinyer 17. august 2018 at 08:18 - Reply

  Hej

  Må man sætte kamera op på eget hus i en fritidshaveforening, når man ikke ejer grunden.

  Hilsen Grinyer

 58. Jacob 21. august 2018 at 17:45 - Reply

  Hejsa lige som mange ander så har jeg også en genbo som bor skråt over for os der en en offentlig vej imellem os hans kamara filmer over vejern og heller vors forhave har set det dag vi hade indbrud for 7år siden og fik lov at se det på har hadisk altså han gemmer det vi er efter ligger tid bliver siganedert af ham og han tager bilder af alt jeg laver i min indkørsel mit spørgsmål er så kan mand få fejret dette kamera eller er det en kamp mand ikke kan vinde mvh Jacob

 59. Per Balsvard 7. december 2018 at 15:03 - Reply

  Hej Lars
  Må man sætte et overvågningskamera op i en billard klub, det er en nøgleklub dvs. Medlemmer kan komme og gå 24 timer, der kommer selvfølgelig også gæster som ikke er medlemmer af klubben, vi har tænkt os at lagre optagelserne, men kun til brug for bestyrelsen.
  Mvh. Per

 60. Maj-Britt 26. april 2019 at 19:28 - Reply

  Jeg bor i en andelsboligforening, hvor vi gentagne gange har haft brandstiftelse på flere affaldsskure.
  Det er privat område, der tilhører os, men hvor der er passage til en anden vej.
  Må man sætte et skilt op, der siger at vi videovervåger – uden at vi faktisk gør det?

 61. Linda 30. maj 2019 at 20:30 - Reply

  Jeg er nabo til en bolig byggeplads, de har sat kameraer op. Hvis de kan se at der er bevægelse i min have er de så lovlige?

 62. Richelle Sasaeac 12. juni 2019 at 17:13 - Reply

  Hej,
  Om 6 uger har vi sommerferie og i den forbindelse vil vi gerne installere en overvågningskamera ud af huset og også inde. Kan vi selv installere kameraet? Vi spurget flere firma om prisen for at installere kameraet med de vender aldrig tilbage. Håber du kan hjælpe os 😊

Leave A Comment